Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Pomocniczość i zrównoważony rozwój — uwarunkowania aksjologiczne na przykładzie zagospodarowania przestrzennego gminy w Republice Włoskiej

AbstractDownload articleDownload article

Italy, urban planning, subsidiarity, sustainable development, axiology

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout