Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

O początkach badań dialektologicznych Południowej Słowiańszczyzny 120 lat po projekcie Milana Rešetara

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.21

AbstractDownload articleDownload article

diachronic dialectology, Rešetar’s questionnaire, Polish translation, methodology comparison, dijakronijska dijalektologija, Rešetarov upitnik, poljski prijevod, usporedba metodologije

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout