Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Система членов предложения и принципы ее описания

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.34

AbstractDownload articleDownload article

member, syncretism, aspects, obligatory sentence member, optional sentence member, větný člen, synkretizmus, příznaky, hlavní větný člen, rozvíjející větný člen

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout