Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Пожадання і ґвалт у романістиці шістдесятників

AbstractDownload articleDownload article

violence, treason to the canon, commercialization of the literature

Pomiędzy jawą a snem. Motyw piękna i przemocy w Krystalicznej sieci Mirko Kovača

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Croatian literature, dream, the theme of beauty and violence, Belgrade of the 1960s

Strategia oraz taktyka zapobiegania i zwalczania czynów zabronionych związanych z bezpieczeństwem meczu piłki nożnej jako problem polityki kryminalnej

AbstractDownload articleDownload article

football related crimes, countering crime, prevention of violence in sports, policing, Euro 2012

Masochistisches Begehren und Farbensymbolik im Roman Venus im Pelz von Leopold von Sacher-Masoch

AbstractDownload articleDownload article

symbolism, masochistic fantasies, violence-erotic

Book Review: Sarah Cole, At the Violet Hour. Modernism and Violence in England and Ireland, New York: Oxford University Press, 2012

AbstractDownload articleDownload article

Sarah Cole, literary modernism, stylistics of violence

Bezpieczeństwo kobiet w Afganistanie — analiza skuteczności gwarancji prawnych wprowadzanych po 2001 roku

AbstractDownload articleDownload article

Afganistan, prawa człowieka, prawa kobiet, islam, baad, baadal, zbrodnie „honorowe”, przemoc wobec kobiet, Afghanistan, human rights, women’s rights, Islam, baad, baadal, so-called honor crimes, violence against women

Problematyka przemocy w rodzinie w świetle wybranych uregulowań międzynarodowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.10

AbstractDownload articleDownload article

domestic violence, international law, legal regulations, fundamental rights, women rights

Weibliche Ohnmacht und Gewalt in Elfriede Jelineks Der Tod und das Mädchen III (Rosamunde). Performative Lektüren

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.5

AbstractDownload articleDownload article

Gewalt, Performativität, Elfriede Jelinek, violence, performativity

Nowe wyrazy w polszczyźnie XXI wieku odnoszące się do werbalnej agresji i przemocy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.4

AbstractDownload articleDownload article

verbal violence, aggression, cyberbullying, cyberstalking, hating, trolling

Przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym. Wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

violence, feminism, women, gender, women’s rights, the crime of rape, жорстокість, фемінізм, жінки, стать, права жінок, злочин зґвалтування

Spirala przemocy w konfliktach społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.9

AbstractDownload articleDownload article

antagonism, vicious circle, antagonistic conflict, escalation, violence, spiral of violence, antagonizm, błędne koło, eskalacja, konflikt antagonistyczny, przemoc, eskalacja przemocy, spirala przemocy

Dziecięce odgrywanie traumy we współczesnym teatrze serbskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.8

AbstractDownload articleDownload article

children’s perspective, elements of children’s play, Serbian contemporary theater, trauma, violence, детская перспектива, насилие, сербский современный театр, травма, элементы детской игры

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout