Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.11

AbstractDownload articleDownload article

municipal tasks, volunteer fire brigade, national rescue and firefighting system

Ochotnicza straż pożarna jako stowarzyszenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.4

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire brigade, fire protection unit, association, ordinary association

Status ochotniczych straży pożarnych w Niemczech

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.7

AbstractDownload articleDownload article

protection against disasters, emergency service, public fire brigade, private volunteer fire brigade, professional fire service, mandatory fire brigade

Aktualne tendencje orzecznicze w sprawach finansowych ochotniczych straży pożarnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.10

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire brigade, equivalent, compensation, subsidies, financing of voluntary fire brigades

Prywatyzacja wykonania zadania ochrony przeciwpożarowej przez gminę

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.11

AbstractDownload articleDownload article

privatization of the task, fire protection, volunteer fire brigades

Ochotnicza straż pożarna w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.12

AbstractDownload articleDownload article

combat readiness of the volunteer fire brigade, fire protection unit, standard statute, entities of the system

Działalność kulturalna ochotniczych straży pożarnych na tle innych kierunków aktywności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.17

AbstractDownload articleDownload article

cultural activities, volunteer fire brigades, local communities, forms and extent of acting

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout