Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Postaci wiedzy w platońskim Protagorasie

AbstractDownload article

Platon, Protagoras, wiedza

Codzienna „przemoc” konwersacyjna

AbstractDownload articleDownload article

dialogue, persuasion, common knowledge, managing a conversation, everyday life, dialog, perswazja, wiedza milcząca/uśpiona, zarządzanie rozmową, życie codzienne

Antropodoksa polityczna jako kategoria teoretyczna i przedmiot badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.2

AbstractDownload articleDownload article

anthropodoxis, folk anthropology, narrative, common-knowledge, human nature, folk psychology, antropodoksa, antropologia potoczna, narracja, wiedza potoczna, natura ludzka, psychologia potoczna

Krytyka jako dynamika myśli humanistycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.2

AbstractDownload articleDownload article

culture, critique, reason, knowledge, kultura, krytyka, rozum, wiedza

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout