Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, chłopi, spisy ludności, ziemia wieluńska, powiat ostrzeszowski, wiek 18.

Śmierć "ze starości" - o ludziach starych i długowiecznych na podstawie wybranych metryk śląskich z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, starość, długowieczność, księgi metrykalne, Śląsk, Krapkowice, Radzionków, wiek 18., wiek 19.

Urodzenia pozamałżeńskie w podkrakowskiej parafii Raciborowice w XVII-XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych

AbstractDownload articleDownload article

demografia, urodzenia pozamałżeńskie, chłopi, Raciborowice, wiek 17., wiek 18.

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout