Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Polnische -k-Suffixe in den deutschen Dialekten

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polish suffixes, word formation, dialects

Two Syntactic Strategies to Derive Deadjectival Nominals

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

deadjectival nominals, word formation, Distributed Morphology, German, Greek, Romanian

Zum Phänomen der Hybridbildung in der deutschen Gegenwartssprache

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

word forming hybrid, word formation with foreign components, mixed (hybrid) compound

Antroponimy jako komponenty związków frazeologicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

anthroponym, phraseology, history, word formation, semantic motivation

Funkcje formantów zdrabniających w nominacji części ciała

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

semantics, word formation, diminutive, nomination, names of body parts

Dezintegracja w złożeniach jako wyraz interpretacji świata

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

word formation, composition, compound words, disintegration

Rola składników niemieckich formacji słowotwórczych w konstruowaniu i interpretowaniu wiedzy o rzeczywistości pozajęzykowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistic relativism, determinism, word formation

O pisowni en, em, on, om w wyrazach obcych i rodzimych. Stare reguły, nowe wątpliwości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polish language, teaching of spelling, spelling dictionaries, spelling rule, word formation

Von Hexen und Zauberinnen in den frühneuzeitlichen Grünberger Hexenverhörprotokollen (1663–1665)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Hexenverhörprotokolle, 17. Jahrhundert, Grünberg (Niederschlesien), semantisch- inhaltliche Analyse, lexikalische Untersuchung von Wortbildungen mit Stammmorphemen hex- und zauber-, witchcraft trial records, 17th century, Grünberg (Lower Silesia), semantic-content analysis, lexical investigation of word formations of the stem words  hex- and  zauber-

Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub rodzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.20

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

nomination, word formation, compound noun, derivate, unmotivated word, номинация, cловообразование, cложение, дериват, немотивированное слово

Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.40

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sociolect, sports lexicon, word formation processes, univerbation, semantic derivation, socjolekt, leksyka sportowa, sposoby słowotwórcze, uniwerbizacja, derywacja semantyczna

Neologizmy z formantem obcym -ing we współczesnym języku czeskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistics, word formation, loan-words, suffixes, nouns, jazykověda, tvoření slov, přejímky, sufixy, nominativa

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy