Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Substantivische Suffixderivation im Dänischen

AbstractDownload articleDownload article

word-formation, derivation, suffixation, right hand-head-rule

Słowotwórstwo a semantyka rozumienia w oglądzie historycznym — na przykładzie rekonstrukcji pojęcia PAŃSTWO

AbstractDownload articleDownload article

cognitivism, historical semantics, historical word-formation, state cognitivism, historical word-formation, state

Świat percepcji słuchowej w derywatach oddźwiękowych

AbstractDownload articleDownload article

sound names, auditory perception, word-formation, derivative, motivation, sound root

Sposoby derywacji w polskim języku IT

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.1

AbstractDownload articleDownload article

IT language, derivation, affixes, word-formation

Spremembe v leksiki in skladnji v sodobni slovenščini

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.42

AbstractDownload articleDownload article

lexis, syntax, semantic change, word-formation, neologisms, leksyka, składnia, tworzenie znaczeń, słowotwórstwo, neologizmy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout