Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Les enjeux des stéréotypes de l’apparence physique de la femme française, polonaise et allemande en contexte de rencontre interculturelle de jeunes. Une étude comparative

AbstractDownload articleDownload article

stereotype, physical appearance, intercultural, youth

Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnicze książek z lat 1948–1956

AbstractDownload articleDownload article

children’s literature, youth literature, preventive censorship, ideology, newspeak, socialist Realism, book market

„Nathan und seine Kinder“ von Mirjam Pressler. Adaption des dramatischen Gedichtes „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing für Kinder

AbstractDownload articleDownload article

Adaptation of the literary work, literature for children and youth, critical analysis of the literary work, comparison

Des contrastes entre la littérature traduite et non traduite: sur l’exemple des formes nominales d’adresse dans la littérature de jeunesse polonaise et traduite du français en polonais

AbstractDownload articleDownload article

translated literature, non-translated literature, youth literature, address form, nominal address form

Ekonomia społeczna jako instrument aktywizacji zawodowej młodzieży. Analiza rozwiązań systemowych

AbstractDownload articleDownload article

ekonomia społeczna, polityka młodzieżowa, przedsiębiorczość społeczna, zatrudnienie młodzieży, social economy, youth policy, social entrepreneurship, youth employment

Prekariat — nowa klasa społeczna?

AbstractDownload articleDownload article

precariat, precarity, youth unemployment, social class, the working poor, social conflict, prekariat, prekaryjność, bezrobocie wśród młodych, klasa społeczna, pracujący biedni, konflikt społeczny

(Post)totalitarni młodzi buntownicy w powieści "Depeche Mode" Serhija Żadana

AbstractDownload articleDownload article

youth rebellion, homohysteria, generation conflict, masculinity, resentiment, молодіжний бунт, гомо-істерія, конфлікт поколінь, маскулінізм, ресентимент

Les titres traduits et les contraintes extratextuelles qui pèsent sur leur choix. Sur l’exemple des traductions polonaises de la littérature de jeunesse française

AbstractDownload articleDownload article

youth literature, translated literature, translated titles, title translation, translated titles

Bezrobocie wśród młodzieży: znaczenie działalności Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Hiszpanii

AbstractDownload articleDownload article

Unia Europejska, bezrobocie, młodzież, Europejski Fundusz Społeczny, Hiszpania, European Union, unemployment, youth, European Social Fund, Spain

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w  stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część I

AbstractDownload articleDownload article

preventive measures, criminal liability of young offenders, juvenile de­linquents, educational and corrective measures, youth detention centre

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część II

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.3

AbstractDownload articleDownload article

preventive measures, criminal liability of young offenders, juvenile delinquents, educational and corrective measures, youth detention centre

Młodość i starość (według) Nikołaja Karamzina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.4

AbstractDownload articleDownload article

youth, old age, happiness, disease, Enlightenment, Nikolay Karamzin, Jean Jacques Rousseau, Marcus Tullius Cicero, молодость, старость, счастье, болезнь, Просвещение, Николай Карамзин, Жан-Жак Руссо, Марк Туллий Цицерон

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout