Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych. Analiza porównawcza Polski i Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

non-governmental organization, Poland, Ukraine, human resource management, civil engagement, organizacje pozarządowe, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych, zaangażowanie społeczne, Polska, Ukraina

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout