Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

The Concept of Judicial Discretion in Criminal Proceedings

AbstractDownload articleDownload article

judicial discretion, discretionary powers, the limits of judicial discretion, quasi-legislative powers, the rule of law, uznanie sędziowskie, dyskrecjonalna władza sądu, granice uznania sądowego, uprawnienia quasi-legislacyjne, zasada praworządności

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout