Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym — studium przypadku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.12

AbstractDownload articleDownload article

integrated approach, development of functional areas, European Union regional policy, zintegrowane podejście, rozwój obszarów funkcjonalnych, polityka regionalna Unii Europejskiej

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout