Filozof posępnego oblicza

Michał Węcławski
Google Scholar Michał Węcławski
Publikacja:

Abstrakt

Recenzja: Krzysztof Polit, Bóg, człowiek i śmierć. Poglądy filozoficzne późnego Miguela de Unamuno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, ss. 313.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.