Artykuły:
Unde bonum? Unde malum? Dobro jako utylizacja zła
Studia Philosophica Wratislaviensia, 10, 2015, z. 4, Strony 7 - 28
Pobierz artykuł PDF