Artykuły:
Problem udoskonalania człowieka w świetle osiągnięć nauk medycznych i technicznych
Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 4, Strony 149 - 160
O liberalnej koncepcji dobra
Studia Philosophica Wratislaviensia, 10, 2015, z. 4, Strony 113 - 129
Pobierz artykuł PDF