Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Recenzenci

Artemis Alexiadou (Leibnitz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, Berlin, Germany)

Janice Bland (University of Vechta, Germany)

Piotr Blumczyński (Queene’s University, Belfast, Ireland)

Clare Brant (King’s College London, UK)

Ivan Callus (University of Malta, Malta)

Rowland Cotterill (Emeritus) (University of Warwick, UK)

Ilona Dobosiewicz (Opole University, Poland)

Jacek Fabiszak (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)

Monta Farneste (University of Latvia, Riga, Latvia)

Krzysztof Fordoński (University of Warsaw, Poland)

Danuta Gabryś (University of Katowice, Poland)

Jacek Gutorow (University of Opole, Poland)

Gary Hall (Coventry University, UK)

Gülden Hatipoğlu (Ege University, Bornova, Turkey)

Stefan Horlacher (Technical University, Dresden, Germany)

Gašper Ilc (University of Ljubljana, Slovenia)

Dace Liepina (University of Latvia, Riga, Latvia),

Angelika Köhler (Technical University Dresden, Germany)

Marcus Kracht (Bielefeld University, Germany)

Nathan Long (Richard Stockton College, NJ, USA)

Pierre Lurbe (University of Paul Valéry-Montpellier 3, France)

Marcela Mala (Technical University of Liberec, Czech Republic)

Janusz Malak (University of Opole, Poland)

David Malcolm (University of Gdańsk, Poland)

Paweł Marcinkiewicz (University of Opole. Poland)

Sandra Mollin (University of Heidelberg, Germany)

Merritt Moseley (University of North Carolina at Asheville, USA)

Burkhardt Niederhoff (Ruhr-University Bochum, Germany)

Anette Pankratz (Ruhr University Bochum, Germany)

Liliana Piasecka (University of Opole, Poland)

Michał Post (The Philological School of Higher Education, Wrocław, Poland)

Silvia Schultermandl (University of Graz, Austria)

Stefan Lorenz Sorgner (John Cabot University, Rome, Italy)

François Specq (Ecole Normale Supérieure de Lyon, France)

Jadwiga Uchman (University of Łódź, Poland)

Zigrida Vinceli (University of Latvia, Riga, Latvia)

Katarzyna Więckowska (Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland)

Marek Wilczyński (University of Gdańsk, Poland)

Ryszard Wolny (University of Opole, Poland)

Maria Wysocka (University of Katowice, Poland)

Lynn Zimmerman (Purdue University, Calumet, USA)

Joanna Żylińska (Goldsmiths, University of London, UK)

 

 

 

 

Procedura recenzowania: każdy złożony tekst ocenia dwoje recenzentów. Artykuły są numerowane przez redaktora naczelnego, usuwane są nazwiska autorów. Recenzenci nie znają nazwisk Autorów, a Autorzy nie wiedzą, kto ocenia ich artykuł. Opinie są przygotowywane według następujących procedur (ze względu na obecność zagranicznych autorów recenzje przygotowywane są w języku angielskim):

1.  W recenzji prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

a) czy i w jaki sposób artykuł przyczynia się do rozwoju badań w danej dziedzinie specjalizacyjnej?

b) jakie konkretne elementy artykułu są szczególnie cenne dla czytelnika?

c) ocena metodologii badawczej zastosowanej przez autora artykułu,

d) ocena jakości oraz sposobu użycia źródeł bibliograficznych,

e) uwagi krytyczne; sugerowane ulepszenia.

2. Według Pani/Pana opinii oceniany artykuł:

a) nadaje się do druku bez poprawek,

b) nadaje się do druku pod warunkiem wprowadzenia niewielkich poprawek (wymienić jakie),

c) nadaje się do druku pod warunkiem wprowadzenia większych poprawek (wymienić jakie),

d) nie nadaje się do druku w obecnej formie (wyjaśnić dlaczego).

3. Inne uwagi.


Proszę przesłać opinię w osobnym dokumencie na temat każdego recenzowanego artykułu, wpisując nad opinią jego numer i tytuł. Proszę nie podpisywać recenzji.