• Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo)

Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo)

Studia o Książce i Informacji zawierają w dużej części artykuły młodych badaczy, poświęcone teorii i praktyce bibliologii. W ostatnich latach uległa poszerzeniu tematyka artykułów, ukierunkowana w znacznej mierze na estetykę książki. Publikowane są monografie artystów książki, typografów, analizowane wypowiedzi teoretyczne dotyczące działalności edytorskiej. Uwzględniana jest problematyka nowoczesnych form medialnych, współczesnego rynku wydawniczego w Polsce i na świecie. Swoje teksty publikują nie tylko bibliologowie, ale również graficy-projektanci pracujący w szkołach artystycznych, historycy sztuki oraz inni badacze, w których kręgu zainteresowań znajduje się książka. Oprócz oryginalnych prac naukowych zamieszczane są recenzje polskich i zagranicznych publikacji specjalistycznych oraz sprawozdania z ciekawych konferencji, zagranicznych wyjazdów czy wydarzeń (targi książki, wystawy itp.).

Abstrakty artykułów opublikowanych w Bibliotekoznawstwie znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

                                        

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/bibl

Rocznik. Format B5

ISSN: 2300-7729