Artykuły:
Działalność bibliotek pedagogicznych na rzecz bibliotek i bibliotekarzy szkolnych
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 123 - 138
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Monika Olczak-Kardas, „Nasza Księgarnia” na rynku wydawniczo-księgarskim Drugiej Rzeczpospolitej, Kielce 2014
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 125 - 128
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Tomasz Kruszewski, Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 129 - 132
Pobierz artykuł PDF
Jiří Trávníček, Překnížkováno: co čteme a kupujeme 2013, Host, Brno 2014
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 153 - 157
Pobierz artykuł PDF
Rola książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1956. Fakty, opinie, komentarze
Roczniki Biblioteczne, , Strony 97 - 122
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Jiří Trávniček, Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize, Brno 2008
Roczniki Biblioteczne, , Strony 260 - 262
Pobierz artykuł PDF
Książki z serii „Biblioteka Młodych Miczurinowców” jako przykład łączenia popularyzacji wiedzy i ideologizacji młodego pokolenia w latach 50. XX wieku
Roczniki Biblioteczne, , Strony 209 - 221
Pobierz artykuł PDF