Artykuły:
Sygnet drukarski. Zarys problemów badawczych
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury - ich typologia, organizacja i funkcja, Strony 73 - 89
Jak Emil Zegadłowicz o typografii gawędził. Uwagi na marginesie poznańskiej edycji "Gawędy poety z typografem" z 1929 roku
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 149 - 162
Pobierz artykuł PDF
O chronologizacyjnych możliwościach tkwiących w drzeworycie z wizerunkiem św. Jerzego w polskich "Hortulusach" pierwszej połowy XVI wieku
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 111 - 128
Jeszcze jeden polski sygnet o emblematyczych koneksjach czyli kilka uwag o znaku firmowym Szymona Kempiniego
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 3 - 13
„O miejsce książki w historii sztuki.” Red. Agnieszka Gronek, Kraków 2015
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 379 - 384
Pobierz artykuł PDF
Suplement do badań nad polskimi modlitewnikami drukowanymi XVI wieku. Próba identyfikacji i chronologizacji arkusza ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie na podstawie analizy zdobiących go drzeworytów
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 25 - 34
Pobierz artykuł PDF