Artykuły:
Nasz świat mitem antycznym opisany
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Mit, prawda, imaginacja, Strony 169 - 177
Pobierz artykuł PDF
Pieniądze, szaleństwo i władza w dramacie Jeana Giraudoux Wariatka z Chaillot
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Monety, banknoty i inne środki wymiany, Strony 117 - 127
Pobierz artykuł PDF
Mieszczańska dystynkcja Simone de Beauvoir
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Tabu, etykieta, dobre obyczaje, Strony 147 - 155
Pobierz artykuł PDF
Doświadczanie końca świata w teatrze Samuela Becketta
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Strony 419 - 425
Pobierz artykuł PDF
Michel Houellebecq — bohater naszych czasów. "W  życiu może się zdarzyć wszystko, a  zwłaszcza nic"
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wszechświat, bezład, pustka, Strony 175 - 182
Pobierz artykuł PDF
Bunt Paula Claudela
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy, Strony 47 - 56
Pobierz artykuł PDF
Poetyka rzeczy w teatrze Samuela Becketta
Colloquia Anthropologica et Communicativa, O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych, Strony 73 - 80
Pobierz artykuł PDF
Islamofobia Houellebecqa
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Strach, wstręt, wstyd i inne fobie, Strony 97 - 105
Pobierz artykuł PDF
Marguerite Yourcenar, l’extravagance reconnue
Romanica Wratislaviensia, 58, 2011, Strony 83 - 93
Pobierz artykuł PDF