Artykuły:
Obraz szkoły w dyskursach i języku
Język a Kultura, Perswazja przez styl i stylizację, Strony 217 - 233
Pobierz artykuł PDF
Pierwsze napisane po polsku teksty poświęcone matematyce a  współczesne piśmiennictwo dydaktyczne. Strategie komunikacyjne w dyskursie edukacyjnym
Język a Kultura, Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych — tradycja i zmiana , Strony 119 - 129
Pobierz artykuł PDF
Dwa oświeceniowe wykłady geometrii — dyskursywny obraz świata
Język a Kultura, Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 65 - 82
Pobierz artykuł PDF
Opowieść o ciele zwierząt w dziewiętnastowiecznym traktacie zoologicznym Krzysztofa Kluka
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Ciało cielesne, Strony 101 - 111
Pobierz artykuł PDF
"Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historyi naturalnej początki i gospodarstwo" K. Kluka, czyli kilka słów o mitach, konfabulacji i prawdzie w polskim przyrodoznawstwie
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Mit, prawda, imaginacja, Strony 79 - 90
Pobierz artykuł PDF
Algorytm Tomasza Kłosa, czyli o pieniądzu i arytmetyce kupieckiej słów kilka
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Monety, banknoty i inne środki wymiany, Strony 39 - 49
Pobierz artykuł PDF
Zachowania językowe w dyskursie politycznym zasady etykiety językowej, etyki słowa
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Tabu, etykieta, dobre obyczaje, Strony 187 - 197
Pobierz artykuł PDF
Masz diesla? Nowe ceny zwalą cię z nóg!, czyli o opowieści medialnej na portalu internetowym słów kilka
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Strony 275 - 286
Pobierz artykuł PDF
Początki polskiego piśmiennictwa naukowego, technicznego — relacje komunikacyjne zarysowane w tekstach
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Maski, twarze, pyski, Strony 249 - 262
Pobierz artykuł PDF
"Piechotne ćwiczenie albo woienność piesza", czyli staropolski dokument z dziedziny wojskowości
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wszechświat, bezład, pustka, Strony 259 - 269
Pobierz artykuł PDF
„Inny” w dyskursie i w języku. Studium przypadku
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy, Strony 175 - 188
Pobierz artykuł PDF
„Masz jak w banku”, czyli co banki zrobiły z naszymi pieniędzmi?
Colloquia Anthropologica et Communicativa, O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych, Strony 223 - 235
Pobierz artykuł PDF
Konstrukt uchodźcy w dyskursie medialnym
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Strach, wstręt, wstyd i inne fobie, Strony 71 - 84
Pobierz artykuł PDF
„Mleko i miód” Rupi Kaur jako produkt kultury nowomedialnej
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Antropologia, media, komunikacja, Strony 27 - 38
Pobierz artykuł PDF
Tabloidyzacja dyskursu naukowego
Oblicza Komunikacji, 3, 2010, Tabloidyzacja języka i kultury, Strony 177 - 182
Pobierz artykuł PDF
Figura wroga we współczesnym dyskursie publicznym
Oblicza Komunikacji, 2, 2009, Ideologie codzienności, Strony 23 - 30
Pobierz artykuł PDF