Artykuły:
Trup a groza śmierci jako relacja uregulowana kulturowo
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Strach, wstręt, wstyd i inne fobie, Strony 135 - 156
Pobierz artykuł PDF
Wtórna oralność a myślenie magiczno-metamorficzne
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Zmiany, metamorfozy, rewolucje, Strony 77 - 94
Pobierz artykuł PDF
Fikcjonariusze fałszywej ideologii. Antropologia coachingu
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Antropologia, media, komunikacja, Strony 39 - 69
Pobierz artykuł PDF
„Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Victim show jako nowy gatunek medialny
Studia i Perspektywy Medioznawcze, Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 105 - 119
Pobierz artykuł PDF
„Z czego się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejecie!” Internetowy fenomen „Polaków cebulaków” — od szowinizmu antywiejskiego do kulturowej autoterapii
Studia i Perspektywy Medioznawcze, Media w środowisku cyfrowym, Strony 201-214
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Dziennikarstwo i Media, Taniec, kobiety i śpiew w literaturze oraz sztukach audiowizualnych, Strony 11-14
Pobierz artykuł PDF