Artykuły:
Proces mityzacji współczesnych bohaterów
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Mit, prawda, imaginacja, Strony 213 - 232
Pobierz artykuł PDF
Rytualizacja procesu odbioru przekazu telewizyjnego
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Tabu, etykieta, dobre obyczaje, Strony 199 - 209
Pobierz artykuł PDF
Katastrofa jako wydarzenie medialne
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Strony 235 - 253
Pobierz artykuł PDF
Wyjście z osaczenia. Proces wychodzenia wspólnoty pamięci z wykluczenia społecznego
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy, Strony 211 - 226
Pobierz artykuł PDF
„Bagno behawioralne”. Celowe upodlenie człowieka w systemach totalitarnych
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Strach, wstręt, wstyd i inne fobie, Strony 85 - 95
Pobierz artykuł PDF
Sytuacje folklorotwórcze: u źródeł antropologii mediów
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Antropologia, media, komunikacja, Strony 7 - 15
Pobierz artykuł PDF
Kulturowe źródła tabloidyzacji przekazów medialnych
Oblicza Komunikacji, Tabloidyzacja języka i kultury, Strony 9 - 21
Pobierz artykuł PDF
Ekspansja wizualności. Wpływ współczesnych mediów na sposób postrzegania rzeczywistości
Studia i Perspektywy Medioznawcze, Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 15 - 27
Pobierz artykuł PDF
Społeczny wymiar nowych mediów. Diaspory narodowe i etniczne jako wspólnoty wirtualne
Studia i Perspektywy Medioznawcze, Media w środowisku cyfrowym, Strony 171-183
Pobierz artykuł PDF