Artykuły:
Ekscerpty z filozoficznych opowieści o prawdzie
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Mit, prawda, imaginacja, Strony 9 - 26
Pobierz artykuł PDF
Pieniądze w strukturze codzienności
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Monety, banknoty i inne środki wymiany, Strony 187 - 192
Pobierz artykuł PDF
Porażka, zło, bezsens jako tabu
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Tabu, etykieta, dobre obyczaje, Strony 279 - 285
Pobierz artykuł PDF
O zagrożeniach, klęskach i katastrofach w miejskim pejzażu religijnym współczesnej Buriacji
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Strony 93 - 103
Pobierz artykuł PDF
Co kryje się pod maską szamana — czyli o narracjach biograficznych współczesnych szamanów buriackich Ułan Ude
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Maski, twarze, pyski, Strony 111 - 139
Pobierz artykuł PDF