Artykuły:
Mityczność redivivus
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Mit, prawda, imaginacja, Strony 111 - 118
Pobierz artykuł PDF
Potęga i urok zakupów
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Monety, banknoty i inne środki wymiany, Strony 193 - 213
Pobierz artykuł PDF
Etykieta – rytuał estetyczny
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Tabu, etykieta, dobre obyczaje, Strony 7 - 26
Pobierz artykuł PDF
Maska postmody
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Maski, twarze, pyski, Strony 45 - 54
Pobierz artykuł PDF
Artysta: magik-outsider
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy, Strony 57 - 74
Pobierz artykuł PDF
Objects de memoire: rustykalna estetyka na Spiszu
Colloquia Anthropologica et Communicativa, O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych, Strony 23 - 48
Pobierz artykuł PDF