Artykuły:
Kategoria prawdy jako element dziennikarskiego samoopisu
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Mit, prawda, imaginacja, Strony 191 - 201
Pobierz artykuł PDF
Wizerunek, opis świata, konstrukcja komunikacji
Dziennikarstwo i Media, Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Strony 11 - 15
Pobierz artykuł PDF
Funkcje i struktura dziennikarskiego samoopisu — przypadek „Naszego Dziennika”
Dziennikarstwo i Media, Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Strony 41 - 55
Pobierz artykuł PDF
Przestrzenie komunikowania
Dziennikarstwo i Media, Przestrzenie komunikowania, Strony 9 - 12
Pobierz artykuł PDF
Granice dziennikarstwa alternatywnego. O poczuciu wolności w internecie
Dziennikarstwo i Media, Przestrzenie komunikowania, Strony 111 - 121
Pobierz artykuł PDF
Specjalność: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
Dziennikarstwo i Media, Przestrzenie komunikowania, Strony 229 - 230
Pobierz artykuł PDF
Crisis of journalism? On the difficulties of self-description strategy
Dziennikarstwo i Media, Przemiany świata mediów, Strony 35 - 44
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Dziennikarstwo i Media, Marka, media, komunikacja, Strony 11 - 14
Pobierz artykuł PDF
O dyskursie, dyskursach i komunikacji w kulturze popularnej
Dziennikarstwo i Media, Marka, media, komunikacja, Strony 249 - 260
Pobierz artykuł PDF
Szpital jako instytucja totalna — dyskursywne i instytucjonalne uwarunkowania komunikacji
Dziennikarstwo i Media, Media zmieniającego się świata, Strony 161 - 179
Pobierz artykuł PDF
Komunikacja lekarz–pacjent a wizerunek lekarzy i podmiotów zdrowia publicznego
Dziennikarstwo i Media, Media. Władza. Komunikacja, Strony 101 - 112
Pobierz artykuł PDF
Bloger a dziennikarz. O dziennikarstwie, blogowaniu i ich wzajemnych relacjach
Dziennikarstwo i Media, Kody i strategie w komunikacji, Strony 103 - 117
Pobierz artykuł PDF
Language, identity and discourse — between theory and methodology: The idea of empirical research
Dziennikarstwo i Media, Metodologie i praktyki badawcze, Strony 139 - 156
Pobierz artykuł PDF