Artykuły:
Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie — promocja dobrych praktyk w dziennikarstwie i transfer wiedzy o mediach
Dziennikarstwo i Media, Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Strony 219 - 221
Pobierz artykuł PDF
Europejska i światowa politologia we Wrocławiu. 13 Konferencja Generalna European Consortium for Political Research ECPR, 4–7 września 2019 roku
Wrocławskie Studia Politologiczne, , Strony 225 - 227
Pobierz artykuł PDF
Editors’ introduction: Media accountability — between tradition and innovation
Central European Journal of Communication, Fall 2012, Strony 168 - 174
Pobierz artykuł PDF
Fact-checking initiatives as promoters of media and information literacy: The case of Poland
Central European Journal of Communication, Special Issue 2020, Strony 249-265
Pobierz artykuł PDF
Scientific Journals in the Data-Driven Era
Central European Journal of Communication, Spring 2020, Strony 112 - 116
Pobierz artykuł PDF