Artykuły:
Recenzja: Myśl sokratyków we współczesnych interpretacjach [L. Rosetti, A. Stavru eds, "Socratica 2008. Studies in Ancient Socratic Literature"]
Studia Philosophica Wratislaviensia, 6, 2011, z. 4, Strony
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Platon a zło [Jadwiga Skrzypek-Faluszczak, "Ocalenie od zła w filozofii Platona"]
Studia Philosophica Wratislaviensia, 6, 2011, z. 1, Strony
Pobierz artykuł PDF
Galena Subfiguratio empirica i filozoficzny spór o charakter medycyny
Studia Philosophica Wratislaviensia, 9, 2014, z. 1, Strony 95 - 98
O Platońskim Eutyfronie raz jeszcze
Studia Philosophica Wratislaviensia, 11, 2016, z. 2, Strony 133 - 138
Pobierz artykuł PDF
Prolog Fajdrosa w świetle dzieła Hermiasa z Aleksandrii
Studia Philosophica Wratislaviensia, 13, 2018, z. 2, Strony 87 - 90
Pobierz artykuł PDF
Socratic Askesis in the Symposium
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 71 - 81
Pobierz artykuł PDF
The Concept of the Good tagathon in Philosophy before Plato
Studia Philosophica Wratislaviensia, Suplementary Volume, English Edition 2012, Strony 11 - 25
Pobierz artykuł PDF
Wisdom – Knowledge – Belief. The Problem of Demarcation in Plato’s „Phaedo”
Studia Philosophica Wratislaviensia, Suplementary Volume, English Edition 2013, Strony 11 - 23
Pobierz artykuł PDF
Strabon, Geografia XVII 1, 36
Classica Wratislaviensia, 27, 2007, Strony 89 - 95
Pobierz artykuł PDF
Jana Keplera recenzja Galileuszowego traktatu Sidereus nuncius
Lectiones & Acroases Philosophicae, 5, 2012, z. 1, Galileusz: nauka i filozofia, Strony 47 - 50
Platonizm w epoce imperium rzymskiego — Albinos ze Smyrny
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 113-127
Pobierz artykuł PDF