Artykuły:
"... I owo". Humor i humory Tadeusza Różewicza
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 19, 2015, Strony 162 - 175
Pobierz artykuł PDF
Obrus. O definicji performansu
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018, Strony 6 - 29
Pobierz artykuł PDF
Tablecloth. On definitions of performance
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018 (wersja angielska), Strony 6 - 29
Pobierz artykuł PDF
Artysta w kręgu mitów późnej nowoczesności
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 27, 2019, Strony 108 - 125
Pobierz artykuł PDF