Artykuły:
Filozoficzne obrazowanie śmierci
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 24, 2017, Strony 138 - 156
Pobierz artykuł PDF
Retoryka prawdy uwidocznionej: sztuka performansu
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018, Strony 86 - 106
Pobierz artykuł PDF
Rhetoric of shown truth. Performance art
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018 (wersja angielska), Strony 86 - 106
Pobierz artykuł PDF
Autokreacja jako zamazanie umysłu
Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 27, 2019, Strony 126 - 145
Pobierz artykuł PDF