Artykuły:
Dyferencje rynkowe w reklamie
Dziennikarstwo i Media, Media zmieniającego się świata, Strony 237 - 247
Pobierz artykuł PDF
Poetyka reklamy wiodącej
Dziennikarstwo i Media, Teoria i praktyka medioznawstwa, Strony 33 - 44
Pobierz artykuł PDF
Obraz pojęcia reklamy w komunikacjach — wyniki badań
Dziennikarstwo i Media, Media. Władza. Komunikacja, Strony 41 - 62
Pobierz artykuł PDF
Systemowa mechanika zmiany — innowacja i postęp w świetle nauki o komunikacji
Dziennikarstwo i Media, Kody i strategie w komunikacji, Strony 133 - 142
Pobierz artykuł PDF
Strategie wzornicze a praktyki projektowe w projektowaniu opakowań
Dziennikarstwo i Media, Społeczności, relacje, doświadczenia, Strony 157-171
Pobierz artykuł PDF