Artykuły:
Ciało nieżywe i dziennikarz. Sposoby relacjonowania styczności z nieboszczykiem w "Sztywniaku" Mary Roach
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Ciało cielesne, Strony 181 - 194
Pobierz artykuł PDF
Prawda frazeologii — frazeologia prawdy
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Mit, prawda, imaginacja, Strony 285 - 294
Pobierz artykuł PDF
Postęp, dach z blachy i gromnica, czyli jak publicyści katoliccy interpretują kataklizmy naturalne, na przykładzie „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” i „Przewodnika Katolickiego”
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, Strony 119 - 139
Pobierz artykuł PDF
Śmierć wychodzi z twarzą współczesne humorystyczne wizerunki śmierci
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Maski, twarze, pyski, Strony 175 - 188
Pobierz artykuł PDF
Co tam jest? Współczesne wizje zaświatów
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wszechświat, bezład, pustka, Strony 47 - 59
Pobierz artykuł PDF
Wielowymiarowość milczenia jako narzędzia wychowawczego i kary w zamkniętej społeczności komunikacyjnej klasztoru klauzurowego
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy, Strony 141 - 152
Pobierz artykuł PDF
Zbędne, zagubione, zmarnowane — gdy przyjdzie na nas śmierć
Colloquia Anthropologica et Communicativa, O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych, Strony 171 - 182
Pobierz artykuł PDF
Czego nowicjuszka bać, brzydzić i wstydzić się musi? Elementy pedagogiki zakonnej w odniesieniu do sytuacji komunikacyjnych na materiałach archiwalnych z klasztorów klauzurowych żeńskich w Polsce
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Strach, wstręt, wstyd i inne fobie, Strony 125 - 134
Pobierz artykuł PDF
Wizerunek, opis świata, konstrukcja komunikacji
Dziennikarstwo i Media, Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Strony 11 - 15
Pobierz artykuł PDF
Rzecznictwo prasowe a kształtowanie wizerunku polskich zgromadzeń zakonnych. Teoria — praktyka — case study
Dziennikarstwo i Media, Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Strony 57 - 80
Pobierz artykuł PDF
„Poligon” — narzędzie kształcenia warsztatowego studentów dziennikarstwa
Dziennikarstwo i Media, Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Strony 223 - 225
Pobierz artykuł PDF
Przestrzenie komunikowania
Dziennikarstwo i Media, Przestrzenie komunikowania, Strony 9 - 12
Pobierz artykuł PDF
Prasa w systemie komunikacji w obrębie polskich zgromadzeń zakonnych: przykłady historyczne i współczesne
Dziennikarstwo i Media, Przestrzenie komunikowania, Strony 101 - 110
Pobierz artykuł PDF
Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations w roku jubileuszu piętnastolecia
Dziennikarstwo i Media, Przestrzenie komunikowania, Strony 231 - 234
Pobierz artykuł PDF
Techniki dziennikarskie jako narzędzie odkrywania, rekonstruowania i referowania historii. Współczesne relacje o Holocauście
Dziennikarstwo i Media, Przemiany świata mediów, Strony 45 - 74
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Dziennikarstwo i Media, Marka, media, komunikacja, Strony 11 - 14
Pobierz artykuł PDF
Zarządzanie sytuacją kryzysową w instytucjach konfesyjnych. Studium przypadku rzecznika prasowego
Dziennikarstwo i Media, Marka, media, komunikacja, Strony 97 - 113
Pobierz artykuł PDF
Dziennikarze, żurnaliści, media workers
Dziennikarstwo i Media, Media zmieniającego się świata, Strony 9 - 13
Pobierz artykuł PDF
Dziennikarze w Polsce. Zmiany systemowe, wizerunkowe i profesjonalne
Dziennikarstwo i Media, Media zmieniającego się świata, Strony 17 - 31
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Dziennikarstwo i Media, Teoria i praktyka medioznawstwa, Strony 11 - 13
Pobierz artykuł PDF
Kategoria publiczne–prywatne w komunikacji zewnetrznej klasztorów klauzurowych w Polsce. Badania własne
Dziennikarstwo i Media, Teoria i praktyka medioznawstwa, Strony 101 - 116
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Dziennikarstwo i Media, Media. Władza. Komunikacja, Strony 11 - 12
Pobierz artykuł PDF
Papież Franciszek. Jaki jest, jakim go postrzegamy? — wizerunek w przestrzeni komunikacji konfesyjnej
Dziennikarstwo i Media, Media. Władza. Komunikacja, Strony 27 - 39
Pobierz artykuł PDF
Kodować, planować, komunikować
Dziennikarstwo i Media, Kody i strategie w komunikacji, Strony 11 - 13
Pobierz artykuł PDF
Doświadczenia uczestnictwa w mediach społecznościowych osób konsekrowanych
Dziennikarstwo i Media, Kody i strategie w komunikacji, Strony 65 - 78
Pobierz artykuł PDF
Metody, strategie, wyniki
Dziennikarstwo i Media, Metodologie i praktyki badawcze, Strony 11 - 12
Pobierz artykuł PDF
Kategoria ‘miasto’ jako wyznacznik technik pracy reportera
Dziennikarstwo i Media, Metodologie i praktyki badawcze, Strony 157 - 168
Pobierz artykuł PDF
Benedyktyni na górach, cystersi w dolinach — usytuowanie polskich klasztorów jako element tradycji i współczesnej komunikacji wizerunkowej
Góry, Literatura, Kultura, 9, 2015, Strony 51 - 65
Pobierz artykuł PDF
Kronika szkolna — specyficzne narzędzie kształtowania obrazu wojny i żołnierza
Oblicza Komunikacji, Wojna, język, pamięć, Strony 67 - 80
Pobierz artykuł PDF
Przestrzenie medialnych poszukiwań (wstęp)
Dziennikarstwo i Media, Przestrzenie medialnych poszukiwań, Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Społeczności, relacje i doświadczenia (wstęp)
Dziennikarstwo i Media, Społeczności, relacje, doświadczenia, Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Intrapandemiczne spostrzeżenia dydaktyczne. Perspektywa metodyczna, organizacyjna i antropologiczna
Dziennikarstwo i Media, Dyskursy wykluczenia, Strony 157-161
Pobierz artykuł PDF
Uwikłania komunikacyjne drobnych tekstów propagandowych. Przypadek listu dzieci do „Płomyka”
Oblicza Komunikacji, Fascinatio studiorum linguarum, Strony 187-198
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Dziennikarstwo i Media, Przemiany świata mediów, Strony 11-15
Pobierz artykuł PDF