Artykuły:
Twitter — ponowoczesne źródło informacji
Dziennikarstwo i Media, Marka, media, komunikacja, Strony 175 - 196
Pobierz artykuł PDF
Fake news jako zagrożenie dla dziennikarstwa
Studia i Perspektywy Medioznawcze, Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, Strony 163 - 173
Pobierz artykuł PDF