Artykuły:
Reprezentacja zawarta w  odbiciu
Dziennikarstwo i Media, Kody i strategie w komunikacji, Strony 17 - 28
Pobierz artykuł PDF