Redakcja

Redaktor naczelny: 

Dr Adam Szynol (Uniwersytet Wrocławski) 

adam.szynol@uwr.edu.pl 

 

Z-ca redaktora naczelnego: 

Dr Paweł Baranowski (Uniwersytet Wrocławski) 

pawel.baranowski@uwr.edu.pl