Dla autorów

Teksty w postaci znormalizowanego komputeropisu, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5; o objętości do 12 stron, wraz z abstraktem w języku polskim i angielskim oraz anglojęzyczną wersją tytułu tekstu, zaznaczeniem afiliacji autora tekstu, 5 słowami kluczowymi; temat przewodni tomu ogłaszany każdorazowo przed naborem tekstów do kolejnego numeru; możliwość zgłaszania tekstów o charakterze komunikatów o objętości do 3 stron znormalizowanego komputeropisu; przypisy tradycyjne, numeracja ciągła w tekście, przypisy u dołu strony; tekst bez bibliografii.