Informacje dla autorów

- Artykuły naukowe przyjmowane są cyklicznie do końca lutego (numer wiosenny) oraz końca września (numer jesienny). 

- Autorzy zostaną poinformowani o decyzji dotyczącej publikacji zgłoszonego tekstu nie później, niż dwa miesiące po terminie zakończenia naboru do danego numeru.

- Artykuły naukowe poddawane są procesowi podwójnej anonimowej recenzji. 

 

Wymogi redakcyjne: 

- Propozycje artykułów naukowych powinny mieć objętość około 40 tysięcy znaków (wraz z bibliografią). 

- Tekst należy sformatować według wzoru:  

czcionka Times New Roman o rozmiarze 12, interlinia 1,5; akapity 1cm, tekst obustronnie wyjustowany. 

- Artykuły naukowe powinny zawierać streszczenia w języku polskim i angielskim oraz przynajmniej pięć słów kluczowych. Przewodnik po stylu edycyjnym

- Teksty powinny być sformatowane zgodnie ze stylem bibliograficznym APA

Przewodnik po stylu edycyjnym

- Recenzje książek oraz sprawozdania przyjmowane są w trybie ciągłym. 

- Propozycje tekstów prosimy o przesyłanie na adresy redaktorów Dziennikarstwa i Mediów:  adam.szynol@uwr.edu.pl oraz pawel.baranowski@uwr.edu.pl 

Zasady etyki publikacyjnej