Estudios Hispánicos

Estudios Hispánicos tworzone przez pracowników Zakładu Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego to najstarsze naukowe pismo iberystyczne w Polsce (ukazuje się od 1988 r.), wydawane w całości w języku hiszpańskim, chociaż publikujemy również teksty w pozostałych językach romańskich Półwyspu Iberyjskiego. Pismo ma charakter filologiczny, prezentujemy w nim zatem wyniki badań językoznawczych, literaturoznawczych, przekładoznawczych, teoretycznoliterackich, recepcyjnych, metodologicznych, historyczno-cywilizacyjnych oraz poświęconych relacjom polsko-hiszpańskim dotyczące Półwyspu Iberyjskiego lub Ameryki Łacińskiej. Poszczególne numery komponowane są tematycznie wokół problemu badawczego proponowanego przez redaktorów prowadzących, każdorazowo ogłaszanego z wyprzedzeniem na stronie internetowej pisma. Wszystkie artykuły przechodzą proces podwójnej oceny recenzenckiej, zawierają słowa klucze oraz streszczenia w języku angielskim (szczegółowa procedura recenzowania, edycji i publikacji prac opisana jest na stronie pisma www.estudios.uni.wroc.pl). W Estudios Hispánicos swe artykuły naukowe ogłaszają polscy iberyści, ale także badacze z Hiszpanii i wielu krajów Ameryki Łacińskiej, Francji, Szwajcarii, Kanady, Czech czy Rosji. Pismo stara się dokumentować na bieżąco działalność hispanistów polskich oraz najważniejsze wydarzenia hispanistyczne w świecie w dziale recenzji, starając się odnotowywać wszystkie polskie publikacje hispanistyczne oraz książki hiszpańskojęzyczne poświęcone Polsce, oraz w dziale informacyjnym, prezentując znaczące polskie i zagraniczne sympozja hispanistyczne, konferencje, uroczystości rocznicowe oraz odnotowując tematy prac doktorskich i magisterskich z zakresu filologii hiszpańskiej zrealizowanych w polskich uczelniach wyższych. Zob. www.estudios.uni.wroc.pl.

Abstrakty artykułów opublikowanych w Estudios Hispánicos znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), są indeksowane w ERIH PLUS, DIALNET, MIAR, Linguistic Bibliography, a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals Estudios Hispánicos są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

Liczba punktów: 70

(Wykaz czasopism naukowych, Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r.)

 

                    

 

Czasopismo Estudios Hispánicos od roku 2011 znajduje się w bazie European Reference Index for the Humanites (ERIH).

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/eh

Rocznik. Format B5

E-ISSN: 2545-0980

ISSN: 2084-2546