Volver a los detalles del artículo Recenzja: Piotr SAWICKI, Jitka SMIČEKOVÁ, Srovnávací frazeologie a paremiografie. Vybrané studie ze slovanských a románských jazyků / Frazeologia i paremiologia porównawcza. Wybrane studia z zakresu języków słowiańskich i romańskich Descargar Descargar PDF