Wróć do szczegółów artykułu Petr POLÁK, El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo, Brno, Masarykova Univerzita, 2011, 97 pp.
Pobierz