Komitet Redakcyjny

Justyna Ziarkowska - Redaktor naczelna

José Luis Losada Palenzuela - Redaktor naczelny

Aleksander Trojanowski – Sekretarz redakcji