REDAKCJA I RADY

Rady Estudios Hispánicos

Redaktorzy czasopisma

Redaktorzy Estudios Hispánicos mają za zadanie planować, kontrolować i zatwierdzać tematykę i zawartość każdego numeru czasopisma przed jego publikacją, dbają o jakość naukową wydawanych tekstów oraz ich zgodność  z charakterem czasopisma. Redaktorzy ściśle współpracują z koordynatorami poszczególnych numerów czasopisma, a także podejmują starania mające na celu rozpowszechnianie czasopisma i jego obecność w najważniejszych bazach danych i na listach czasopism. 

Redaktorzy Estudios Hispánicos
Justyna ZIARKOWSKA, Uniwersytet Wrocławski
José Luis LOSADA PALENZUELA, Uniwersytet Wrocławski

Sekretarz redakcji

Aleksander TROJANOWSKI, Uniwersytet Wrocławski

Redaktorzy pomocniczy
Ewa Krystyna KULAK, Uniwersytet Wrocławski
Marlena KRUPA, Uniwersytet Wrocławski
Łukasz SMUGA, Uniwersytet Wrocławski
Justyna WESOŁA, Uniwersytet Wrocławski
 

Redaktor językowy
José Luis LOSADA PALENZUELA, Uniwersytet Wrocławski

Rada Naukowa

Członkami Rady Naukowej Estudios Hispánicos są wybitni specjaliści w dziedzinie hispanistyki, z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Rada Naukowa ma za zadanie gwarantować wysoki poziom naukowy czasopisma, pełnić funkcje doradcze, zwłaszcza w zakresie polityki wydawniczej, a także promować rozpowszechnianie czasopisma w międzynarodowym środowisku naukowym, wspomagając nawiązywanie kontaktów z uznanymi badaczami i ekspertami w celu współpracy z nimi w charakterze autorów i recenzentów.

Beata BACZYŃSKA (Uniwersytet Wrocławski, Polska),
Julia BUTIŃÁ JIMÉNEZ (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Hiszpania),
Kenji INAMOTO (Doshisha University, Japonia).
Jan KIENIEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polska),
Stewart KING (Monash University, Australia),
A. Robert LAUER (The University of Oklahoma, USA),
Begoña LÓPEZ BUENO (Universidad de Sevilla, Hiszpania),
Evelyne MARTIN-HERNANDEZ (Université Blaise Pascal, Francja),
Fernando PRESA GONZÁLEZ (Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania),
Anna SAWICKA (Uniwersytet Jagielloński, Polska),
Manfred TIETZ (Ruhr-Universität Bochum, Republika Federalna Niemiec).