Komitet Redakcyjny

Justyna Ziarkowska - redaktor naczelny

José Luis Losada Palenzuela

Ewa Krystyna Kulak

Marlena Krupa