Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Redakcja i Rady

Rady Estudios Hispánicos

Redaktorzy czasopisma

Redaktorzy Estudios Hispánicos mają za zadanie planować, kontrolować i zatwierdzać tematykę i zawartość każdego numeru czasopisma przed jego publikacją, dbają o jakość naukową wydawanych tekstów oraz ich zgodność  z charakterem czasopisma. Redaktorzy ściśle współpracują z koordynatorami poszczególnych numerów czasopisma, a także podejmują starania mające na celu rozpowszechnianie czasopisma i jego obecność w najważniejszych bazach danych i na listach czasopism. 

Redaktorzy Estudios Hispánicos
Justyna ZIARKOWSKA, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
José Luis LOSADA PALENZUELA, Uniwersytet Wrocławski (Polska)

Sekretarz redakcji

Aleksander TROJANOWSKI, Uniwersytet Wrocławski (Polska)

Redaktorzy pomocniczy
Ewa Krystyna KULAK, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Marlena KRUPA, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Łukasz SMUGA, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Justyna WESOŁA, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
 

Redaktor językowy
José Luis LOSADA PALENZUELA, Uniwersytet Wrocławski (Polska)

Rada Naukowa

Członkami Rady Naukowej Estudios Hispánicos są wybitni specjaliści w dziedzinie hispanistyki, z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Rada Naukowa ma za zadanie gwarantować wysoki poziom naukowy czasopisma, pełnić funkcje doradcze, zwłaszcza w zakresie polityki wydawniczej, a także promować rozpowszechnianie czasopisma w międzynarodowym środowisku naukowym, wspomagając nawiązywanie kontaktów z uznanymi badaczami i ekspertami w celu współpracy z nimi w charakterze autorów i recenzentów.

Beata BACZYŃSKA (Uniwersytet Wrocławski, Polska),
Julia BUTIŃÁ JIMÉNEZ (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Hiszpania),
Kenji INAMOTO (Doshisha University, Japonia).
Jan KIENIEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polska),
Stewart KING (Monash University, Australia),
A. Robert LAUER (The University of Oklahoma, USA),
Begoña LÓPEZ BUENO (Universidad de Sevilla, Hiszpania),
Evelyne MARTIN-HERNANDEZ (Université Blaise Pascal, Francja),
Fernando PRESA GONZÁLEZ (Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania),
Anna SAWICKA (Uniwersytet Jagielloński, Polska),
Piotr SAWICKI (Ostravská univerzita, Czechy),
Manfred TIETZ (Ruhr-Universität Bochum, Republika Federalna Niemiec).