Artykuły:
Rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 25 - 36
Pobierz artykuł PDF
System edukacji jako czynnik konkurencyjności gospodarek Unii Europejskiej
Ekonomia, Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku, Strony 143 - 160
Pobierz artykuł PDF
Rola państwa w gospodarce rynkowej. Stany Zjednoczone–Niemcy–Japonia
Ekonomia, Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 127 - 147
Pobierz artykuł PDF
Innowacyjność jako kluczowy element konkurencyjności gospodarek Polski i Finlandii
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 7, 2010, Strony 89 - 105
Pobierz artykuł PDF
Amerykańskie korzenie kryzysu gospodarczego końca pierwszej dekady XXI wieku
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 6, 2009, Strony 103 - 111
Pobierz artykuł PDF
Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – problemy konkurencyjności systemów gospodarczych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 107 - 116
Pobierz artykuł PDF
Wydatki na edukację jako czynnik konkurencyjności gospodarek rynkowych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 12, 2012, Strony 51 - 64
Pobierz artykuł PDF
Pojęcie efektywności i konkurencyjność gospodarek rynkowych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 14, 2013, Strony 73 - 83
Pobierz artykuł PDF