Artykuły:
Wpływ systemu patentowego na dyfuzję wiedzy
Ekonomia, Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 57 - 65
Pobierz artykuł PDF
Zdobycie obcej wiedzy kluczowym motywem BIZ ulokowanych za granicą
Ekonomia, Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 171 - 179
Pobierz artykuł PDF
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozprzestrzeniania się wiedzy, oceniane na podstawie zmian w produktywności czynników wytwórczych
Ekonomia, Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 87 - 101
Pobierz artykuł PDF
The contribution of Polish technical thought to the quality of life in developed countries
Ekonomia, , Strony 139 - 149
Pobierz artykuł PDF