Artykuły:
Polityka przemysłowa a polityka konkurencji — odwieczny dylemat
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 103 - 111
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Ekonomia, Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Global public goods, global regulation and development of transition economies – some remarks
Ekonomia, Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku, Strony 13 - 25
Pobierz artykuł PDF
Dimensions sociales du développement soutenable de l'Europe Centrale et Orientale
Ekonomia, Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 11 - 25
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Ekonomia, Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 7 - 7
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Ekonomia, Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Droga życiowa
Ekonomia, Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 13 - 14
Pobierz artykuł PDF
Pożegnanie Profesora Tomasza Afeltowicza
Ekonomia, Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 15 - 17
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Ekonomia, Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 7 - 7
Pobierz artykuł PDF
Regulacja gospodarki światowej
Ekonomia, Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 11 - 23
Pobierz artykuł PDF
Marcin Winiarski (1954–2016). Wspomnienie
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 11-14
Pobierz artykuł PDF