Artykuły:
Meandry wiedzy społeczeństwa polskiego na temat zasad systemu emerytalnego (w świetle badań)
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 53 - 80
Pobierz artykuł PDF
Factoring instytucją współczesnego finansowania działalności gospodarczej
Ekonomia, Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 289 - 303
Pobierz artykuł PDF
Między monetaryzmem a gospodarką regulowaną. Wpływ światowego kryzysu na rynkach finansowych 2008–2009 na modernizację liberalnych teorii rozwoju gospodarczego
Ekonomia, , Strony 23 - 35
Pobierz artykuł PDF
Zainteresowanie oraz opłacalność oszczędzania na emeryturę w III filarze
Ekonomia, , Strony 47 - 64
Pobierz artykuł PDF
Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce. Opłacalność programu — jego główne wady i zalety
Ekonomia, 25/4, 2019, Strony 27 - 45
Pobierz artykuł PDF
Polityka społeczna i rozwój społeczny specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu. Koncepcje i zasady organizacji świadczenia pomocy społecznej w Hongkongu (cz. 1)
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Prawo wobec jednostki i społeczeństwa, Strony 209-237
Pobierz artykuł PDF
Etyka na rynku usług finansowych. Wiedza, edukacja i moralność konsumenta
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 37-52
Pobierz artykuł PDF