Artykuły:
Szkoła Prawa Hiszpańskiego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 675 - 677
Pobierz artykuł PDF
Ekonomiczne podejście do wspólnotowych reguł konkurencji
Ekonomia, Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 27 - 42
Pobierz artykuł PDF
The right to a clean environment: A warrant of sustainable development?
Ekonomia, , Strony 11 - 21
Pobierz artykuł PDF