Artykuły:
Identyfikacja paradygmatu transformacji oraz jego koneksja z mikro-, makro- i mezowymiarami społecznymi
Forum Socjologiczne, , Strony 45 - 53
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt." Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa"
Forum Socjologiczne, Nowe trendy w konsumpcji i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne orientacje i metody badań, Strony 253 - 255
Pobierz artykuł PDF
Report from the XXVI International Scientifi c Conference Dispositional groups in the cross-border cooperation system for security Wrocław, 7–8 May 2015
Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism, Strony 278 - 280
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przeciwdziałaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego” Wrocław 12–13.05.2016 r.
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 245 - 247
Pobierz artykuł PDF
Socjologiczna analiza partycypacji Państwowej Straży Pożarnej w ochronie ludności w stanach nadzwyczajnych
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 307 - 318
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Forum Socjologiczne, Społeczne konteksty bezpieczeństwa, Strony 1-5
Pobierz artykuł PDF