Artykuły:
Socjologiczne konstruowanie kategorii podmiotowości
Forum Socjologiczne, Wiedza-Nauka-Poznanie naukowe, Strony 47 - 61
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Cultural Diversity as a Source of Integration and Alienation — Nations, Regions, Organizations, red. Oxana Kozlova, Agnieszka Kołodziej-Durnaś
Forum Socjologiczne, Wiedza-Nauka-Poznanie naukowe, Strony 166 - 168
Pobierz artykuł PDF
Biographical boundaries of work
Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism, Strony 189 - 198
Pobierz artykuł PDF
Przełamane herstorie, Marta Abramowicz, „Zakonnice odchodzą po cichu”
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 224 - 230
Pobierz artykuł PDF