Artykuły:
O pożytkach i szkodach właściwego zachowania na podstawie "Esejów" Franciszka Bacona
Colloquia Anthropologica et Communicativa, Tabu, etykieta, dobre obyczaje, Strony 67 - 74
Pobierz artykuł PDF
Człowiek i wartość
Prace Kulturoznawcze, Sztuka jako medium refleksji o kulturze, Strony 179 - 185
Pobierz artykuł PDF
Dokumenty osobiste jako transdyscyplinarne wyzwanie dla kategorii świata przeżywanego — wprowadzenie
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 9 - 19
Pobierz artykuł PDF
Analiza kulturoznawcza dwóch akapitów z „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 127 - 136
Pobierz artykuł PDF
Ontologiczne aspekty interpretacji dokumentów osobistych
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 139 - 153
Pobierz artykuł PDF