Artykuły:
Narracja w kontekście pozyskiwania danych urzędowych
Forum Socjologiczne, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 31 - 40
Pobierz artykuł PDF